Main
Product
Information
Contact
Information
Κατάλογος δημοσιευσεων
Ιωάννη Γ. Ρούτσια
(πατήστε links για full-text στα άρθρα). Μπορείτε ακόμα να δειτε σε .pdf μορφη το
συνοπτικό βιογραφικό ή και το πλήρες βιογραφικό.
Ελληνικά βιβλία και περιοδικά

1. Ι. Γ. Ρούτσιας: Χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C. ΕΛ.Ε.Ι.Α.,τευχος 27, Οκτ.-Νοε.
2009,σελ. 38-44.

2.
Ι. Γ. Ρούτσιας: Ο ρευματοειδής παράγοντας. ΕΛ.Ε.Ι.Α.,τευχος 29, Μαϊ.-Ιουν. 2010,σελ. 16-18.

3.
Ι. Γ. Ρούτσιας: Τα αντι- κιτρουλλινικά αντισώματα (αντι-CCP) στη ρευματοειδή αρθρίτιδα.
ΕΛ.Ε.Ι.Α.,τευχος 30, Ιουλ.-Σεπ. 2010,σελ. 38-44.

4.
Ι. Γ. Ρούτσιας: Κλινική ερμηνεία και επεξήγηση των ανοσολογικών εξετάσεων: Ο ρευματοειδής
παράγοντας.
Ρευματολογικά Νέα,τευχος 1, Ιανουάριος 2011,σελ. 18-20.

5.
Ι. Γ. Ρούτσιας: Συγγενης θρομβοφιλία. ΕΛ.Ε.Ι.Α., τευχος 32, Ιαν. - Μαρ. 2011, σελ. 35-37. (Είδος
δημοσίευσης: Ανασκόπηση)

6. Κ. Διαμαντή,
Ι. Γ. Ρούτσιας και Π. Βλαχογιαννόπουλος: Ένας καινοτόμος μηχανισμός
θρόμβωσης στο Σύνδρομο Αντιφωσφολιπιδίων.
Ιατρικά Νέα, τεύχος 2, Ιαν. 2012 (Είδος
δημοσίευσης: Ανασκόπηση)

7.
Ι. Ρούτσιας, Θ. Σαρικούδης και Δ. Παυλοπούλου: Λανθάνουσα φυματίωση και Ρευματοειδής
Αρθρίτιδα.
Ρευματολογικά Νέα, τεύχος 3, Ιαν. 2012, σελ. 13-16. (Είδος δημοσίευσης:
Ανασκόπηση)

8.
Ι. Γ. Ρούτσιας: Χρόνια λοίμωξη από ηπατοτρόπο ιό. Πρακτικά του συνεδρίου "Ημέρες κλινικης
μικροβιολογιας", σελ 35-38, Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρία, 10 Δεκεμβριου 2009.

9. Α. Γ. Τζιούφας και
Ι. Γ. Ρούτσιας: Αντισώματα κατά κυτταροπλάσματος ουδετεροφίλων.
Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur, Νοέμβριος 1993, σελ 190-196.

10.
Ι. Γ. Ρούτσιας: Καθορισμός των αντιγονικών επιτόπων με σύνθεση πεπτιδικών αναλόγων για
την μελέτη της αυτοάνοσης απόκρισης στα αυτοάνοσα νοσήματα
, Διδακτορική διατριβή, Τομέας
Παθολογίας, Ιατρική Σχολη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1998

Διεθνή περιοδικά

1. Routsias, J. G., A. G. Tzioufas, M. Sakarellosdaitsiotis, C. Sakarellos, and H. M. Moutsopoulos.
1993. Αντισώματα έναντι συνθετικών πεπτιδικών αναλόγων της καλρετικουλίνης στις αυτοάνοσες
ρευματικές παθήσεις.
Clinical and Experimental Immunology 91:437-441.

2.
Routsias, J. G., M. Sakarellosdaitsiotis, E. Detsikas, A. G. Tzioufas, C. Sakarellos, and H. M.
Moutsopoulos. 1994. Τα αντισώματα έναντι του EYRKKMDI (σχετιζόμενο με τον vesicular
stomatitis virus πεπτίδιο) αποτελούν μόνο μια μειονότητα των συνολικών αντι-Ro60kD
αντισωμάτων.
Clinical and Experimental Immunology 98:414-418.

3.
Routsias, J., and G. K. Papadopoulos. 1995. Πολυμορφικά δομικά χαρακτηριστικά των
μοντελοποιημένων μορίων HLA-DQ τα διαχωρίζουν με βάση την προδιάθεση για την ανάπτυξη
IDDM.
.Diabetologia 38:1251-1261.

4.
Routsias, J. G., A. G. Tzioufas, M. SakarellosDaitsiotis, C. Sakarellos, and H. M. Moutsopoulos.
1996. Η χαρτογράφηση επιτόπων του αυτοαντιγόνου Ro/SSA 60 kD αποκαλύπτει νοσοειδικά
μοτίβα δέσμευσης αντισωμάτων.
European Journal of Clinical Investigation 26:514-521.

5. Paliakasis*, K.,
J. Routsias*, K. Petratos, C. Ouzounis, M. Kokkinidis, and G. K. Papadopoulos.
1996. Νέα δομικά χαρακτηριστικά των ανθρωπίνων αντιγόνων ιστοσυμβατότητας HLA-DQ
προκύπτουν απο την μοντελοποίηση τους με βάση την δημοσιευμένη δομή των μορίων
HLA-DR.
Journal of Structural Biology 117:145-163. * The contribution of the first two authors is
equal.

6.Tzioufas, A. G., E. Yiannaki, M. SakarellosDaitsiotis,
J. G. Routsias, C. Sakarellos, and H. M.
Moutsopoulos. 1997.Ακριβής προσδιορισμός των στόχων των αυτοαντισωμάτων έναντι του
La/SSB: χαρτογράφηση επιτόπων και χαρακτηρισμός τους.
Clinical and Experimental Immunology
108:191-198.

7.
Routsias, J. G., M. Sakarellos-Daitsiotis, V. Tsikaris, C. Sakarellos, H. M. Moutsopoulos, and A. G.
Tzioufas. 1998. Δομικές, μοριακές και ανοσολογικές ιδιό τητες των γραμμικών Β-επιτόπων του
αυτοαντιγόνου Ro60kD.
Scandinavian Journal of Immunology 47:280-287.

8. Moustakas, A. K.,
J. Routsias, and G. K. Papadopoulos. 2000.Μοντελοποίηση των MHC II
αλληλίων του I-Ag7 των NOD ποντικών: η εξαρτώμενη από το pH ειδικότητα στις θέσεις 9 και 6
εξηγεί αρκετές από τις ιδιαιτερότητες των μορίων αυτών.
Diabetologia 43:609-624.

9. Moustakas, A. K., Y. van de Wal,
J. Routsias, Y. M. C. Kooy, P. van Veelen, J. W. Drijfhout, F.
Koning, and G. K. Papadopoulos. 2000.Δομή των σχετιζόμενων με την κοιλιοκάκη HLA-DQ8 και των
μη σχετιζόμενων HLA-DQ9 αλληλίων σε σύμπλεξη με ειδικούς για την νόσο επιτόπους.
International Immunology 12:1157-1166.

10. Moutsopoulos, N. M.,
J. G. Routsias, P. G. Vlachoyiannopoulos, A. G. Tzioufas, and H. M.
Moutsopoulos. 2000. Β-λεμφοκυτταρικοί επίτοποι ενδοκυττάριων αντιγόνων: Μύθοι και
πραγματικότητα.
Molecular Medicine 6:141-151.

11
.Routsias, J. G., E. Touloupi, E. Dotsika, A. Moulia, V. Tsikaris, C. Sakarellos, M.
Sakarellos-Daitsiotis, H. M. Moutsopoulos, and A. G. Tzioufas. 2002. Αποκαλύπτωντας την
αντι-La/SSB δραστικότητα όρων ασθενών με σύνδρομο Sjogren μέσω ειδικής δέσμευσης των
αντι-ιδιοτυπικών αντισωμάτων.
Molecular Medicine 8:293-303.

12.
Routsias, J. G., E. Dotsika, E. Touloupi, M. Papamattheou, C. Sakarellos, M.
Sakarellos-Daitsiotis, H. M. Moutsopoulos, and A. G. Tzioufas. 2003.Ιδιοτυπικό – αντιιδιοτυπικό
δίκτυο σε μη αυτοάνοσα ποντίκια έπειτα από ανοσοποίηση με τον επίτοπο και τον
συμπληρωματικό επίτοπο 289-308αα του La/SSB.
Journal of Autoimmunity 21:17-26.

13. Terzoglou, A. G.,
J. G. Routsias, C. Sakarellos, M. Sakarellos-Daitsiotis, H. M. Moutsopoulos,
and A. G. Tzioufas. 2003. Γραμμικοί επίτοποι δύο διαφορετικών αυτοαντιγόνων (La/SSB και βασική
πρωτεϊνη της μυελίνης) με υψηλού βαθμού μοριακή ομοιότητα προκαλούν διαφορετικές χυμικές
ανοσολογικές απαντήσεις .
Journal of Autoimmunity 21:47-57.

14. Staikou, E. V.,
J. G. Routsias, A. A. Makri, A. Terzoglou, M. Sakarellos-Daitsiotis, C. Sakarellos,
G. Panayotou, H. M. Moutsopoulos, and A. G. Tzioufas. 2003.Η καλρετικουλίνη αλληλεπιδρά
εκλεκτικά με τους γραμμικούς επιτόπους του αυτοαντιγόνου Ro60 kD, ενισχύοντας την
αναγνωρισή τους από τα αντι-Ro60 kD αυτοαντισώματα.
Clinical and Experimental Immunology
134:143-150.

15.
Routsias, J. G., A. G. Tzioufas, and H. M. Moutsopoulos. 2004. Η κλινική αξία των Β-επιτόπων
ενδοκυττάριων αυτοαντιγόνων στις συστεμικές ρευματικές παθήσεις.
Clinica Chimica Acta
340:1-25.

16. Kontogianni, M. D., U. G. Dafni,
J. G. Routsias, and F. N. Skopouli. 2004. Η λεπτίνη και
αδιπονεκτίνη στο αίμα σαν διαμεσολαβητές της συσχέτισης μεταξύ της μάζας του λίπους και του
BMD σε περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
Journal of Bone and Mineral Research 19:546-551.

17. Papamattheou, M. G.,
J. G. Routsias, E. E. Karagouni, C. Sakarellos, M. Sakarellos-Daitsiotis, H.
M. Moutsopoulos, A. G. Tzioufas, and E. N. Dotsika. 2004. Η συμμετοχή των Τ- λεμφοκυττάρων
είναι απαραίτητη για την επαγωγή του ιδιοτυπικου - αντι-ιδιοτυπικού δικτύου, έπειτα από
ανοσοποίηση με τον συμπληρωματικό επίτοπο 289-308αα της La/SSB.
Clinical and Experimental
Immunology 135:416-426.

18.
Routsias, J. G., A. Kosmopoulou, A. Makri, E. Panou-Pomonis, C. Sakarellos, M.
Sakarellos-Daitsiotis, H. M. Moutsopoulos, and A. G. Tzioufas. 2004. Ένας εξαρτώμενος από τον
ψευδάργυρο επίτοπος, που συσχετίζεται με το Σύνδρομο Sjogren, βρίσκεται εντός της περιοχής
"δακτύλου ψευδαργύρου" του αυτοαντιγόνου Ro60kD: φυσικοχημικές και ανοσολογικές ιδιότητες.

Journal of Medicinal Chemistry 47:4327-4334.

19.
Routsias, J. G., and A. G. Tzioufas. 2004.Προέλευση, αντιγονική ειδικότητα και ρύθμιση των
αυτοαντισωμάτων που στρέφονται κατά του Ro/La RNP.
Autoimmunity reviews 3 S1:S63-65.

20. Vlachoyiannopoulos, P. G., C. P. Mavragani, E. Bourazopoulloo, A. V. Balitsari, and
J. G.
Routsias
. 2004. Αντι-CD40 αντισώματα στο αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και στο συστεμικό
ερυθηματώδη λύκο.
Thrombosis and Haemostasis 92:1303-1311.

21. Stathopoulou, E. A.,
J. G. Routsias, E. A. Stea, H. M. Moutsopoulos, and A. G. Tzioufas. 2005.
Διασταυρωτή αναγνώριση από τα αντισώματα του κύριου επίτοπου του αυτοαντιγόνου Ro60kD
και ενός ομόλογου πεπτιδίου της πρωτεϊνης 2Β του ιού Coxsackie.
Clinical and Experimental
Immunology 141:148-154.

22. Touloupi, E.,
J. G. Routsias, and A. G. Tzioufas. 2005. Η διασταυρωτή αναγνώριση μεταξύ
ιστονών και La/SSB πιθανά είναι υπέυθυνη για την αντι-DNA δραστικότητα των ασθενών με ΣΕΛ.
Clinical and Experimental Immunology 142:172-179.

23.
Routsias, J. G., P. G. Vlachoyiannopoulos, and A. G. Tzioufas. 2006. Αυτοαντισώματα
έναντι ενδοκυττάριων αυτοαντιγόνων και οι Β-κυτταρικοί επιτοποι τους: μοριακά εργαλεία για την
μελέτη της αυτοάνοσης απόκρισης.
Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences 43:203-248.

24. Goules, A., A. G. Tzioufas, M. N. Manousakis, K. A. Kirou, M. K. Crow, and
J. G. Routsias.
2006.Aυξημένα επίπεδα του διαλυτού υποδοχέα του cD40 (sCD40L) στον ορό ασθενών με
συστημικές αυτοάνοσες ασθένειες.
Journal of Autoimmunity 26:165-171.

25. Terzoglou, A. G.,
J. G. Routsias, S. Avrameas, H. M. Moutsopoulos, and A. G. Tzioufas. 2006.
Εκλεκτική αναγνώριση του φωσφορυλιωμένου κύριου γραμμικού Β-επιτόπου του La/SSB απο
αυτοαντισώματα ασθένων με συστεμικές αυτοανόσες ασθένειες.
Clinical and Experimental
Immunology 144:432-439.

26. Ziakas, P. D.,
J. G. Routsias, S. Giannouli, A. G. Tzioufas, and M. Voulgarelis. 2006. Ύποπτοι
στην υπόθεση της σχετιζόμενης με τον Λύκο θρομβοπενίας.
Clinical and Experimental
Immunology 145:71-80.

27.* Stea, E. A.,
J. G. Routsias, R. M. Clancy, J. P. Buyon, H. M. Moutsopoulos, and A. G. Tzioufas.
2006. Τα αντι-La/SSB αντιιδιοτυπικά αντισώματα στον ορό μητέρας αποτελούν έναν δείκτη
χαμηλού ρίσκου για την ανάπτυξη νεογνικού λύκου στα παιδιά
54:2228-2234.

28. Terzoglou, A. G.,
J. G. Routsias, H. M. Moutsopoulos, and A. G. Tzioufas. 2006. Οι
μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις του κύριου γραμμικού επιτόπου 169-190αα του Ro60 kD
αυτοαντιγόνου τροποποιούν την δέσμευση των αυτοαντισωμάτων.
Clinical and Experimental
Immunology 146:60-65.

29. Stea, E. A.,
J. G. Routsias, M. Samiotaki, G. Panayotou, E. Papalambros, H. M. Moutsopoulos,
and A. G. Tzioufas. 2007.Πρωτεομική ανάλυση των παρωτιδικών αδένων ασθενών με πρωτοπαθές
σύνδρομο Sjogren αποκαλύπτει αλλαγές στα αυτοαντιγόνα και νέους αντιγονικούς στόχου.
Clinical
and Experimental Immunology 147:81-89.

30.
Routsias, J. G., and A. G. Tzioufas. 2006. Ο ρόλος των μοριών συνοδών (chaperone proteins)
στην αυτοανοσία.
Annals of the New York Academy of Sciences 1088:52-64.

31. Mavrouli, M. D., N. Spanakis, S. Levidiotou, C. Politi, S. Alexiou, P. Tseliou, M. Hatzitaki, K.
Foundouli, A. Tsakris, N. J. Legakis, and
J. G. Routsias. 2007. Ορολογική μελέτη του επιπολασμού
των λοιμώξεων από ιούς coxsackievirus group B στην Ελλάδα.
Viral Immunology 20:11-18.

32.
Routsias, J. G., and A. G. Tzioufas. 2007. Σύνδρομο Sjogren: μελέτη των αυτοαντισωμάτων και
των αυτοαντιγόνων.
Clinical reviews in allergy & immunology 32:238-251.

33.
Routsias JG, Kyriakidis N, Latreille M, Tzioufas AG. Το μοτίβο αναγνώρισης RNA (RRM) του
La/SSB σαν γέφυρα για την διαμοριακή εξάπλωση της αυτοανόσης απόκρισης στο U1-RNP.
Mol
Med. 2010 16(1-2):19-26

34.
Routsias, J. G., and A. G. Tzioufas. 2009. Επίτοποι στα αυτοαντιγόνα και ο ρόλος τους
στην έναρξη και διαιώνιση της συστεμικής αυτοανοσίας.
Eur. Musculoskeletal Rev 4(2):51-55.

35. Bourazopoulou E, Kapsogeorgou EK,
Routsias JG, Manoussakis MN, Moutsopoulos HM, Tzioufas
AG. Λειτουργική έκφραση του υποδοχέα της α2-μακροσφαιρίνης, CD91, στα επιθηλιακά κύτταρα
των σιελογόνων αδένων.
J Autoimmun. 2009, 33(2):141-6.

36. Sikara MP,
Routsias JG, Samiotaki M, Panayotou G, Moutsopoulos HM, Vlachoyiannopoulos PG.
Η β2-γλυκοπρωτεϊνη αλληλεπιδρά με τον παράγοντα αιμοπεταλιων 4 (PF4): ρόλος της
αλληλεπίδρασης στην παθογένεση του αντι-φωσφολιπιδικού συνδρόμου.
Blood. 2010,
21;115(3):713-23

37. A. G. Tzioufas. and
Routsias, J. G. Ιδιοτυπικό - αντιιδιοτυπικό δίκτυο αυτοαντισωμάτων:
Παθογενετικές συσχετίσεις και κλινικές εφαρμογές.
Autoimmunity Reviews 9 (2010) 631-633.

38.
Routsias, J. G., and A. G. Tzioufas. 2010. Η αυτοάνοση απόκριση και τα αυτοαντιγόνα στόχοι
στο σύνδρομο Sjogren.
Eur J Clin Invest 2010; 40 (11): 1026-1036

39.
Routsias, J. G., and A. G. Tzioufas. 2010. Β-λεμφοκυτταρικοί επίτοποι των ενδοκυττάριων
αυτοαντιγόνων Ro/SSA και La/SSB: εργαλεία για την μελέτη της ρύθμισης της αυτοάνοισης
απόκρισης.
J Autoimmun. 2010, 35(3):256-64.

40. P, G. Vlachoyiannopoulos and
Routsias, J. G. Ένας νέος μηχανισμός για την θρόμβωση
στο σύνδρομο αντιφωσφολιπιδίων.
J Autoimmun. 2010, 35(3):248-55.

41.
J.G.Routsias, P. Karagounis, G. Parvuleskou and A. Tsakris.In-vitro βακτηριοκτόνος δράση της
ανθρώπινης β-defensin 2 έναντι νοσοκομειακών στελεχών.
Peptides. 2010, 31(9):1654-60.

42. P. Pavlakis, H. Alexopoulos, M. Kosmidis, E. Stamboulis,
J. G. Routsias, S. J. Tzartos, A. G.
Tzioufas, H. M. Moutsopoulos, M. C. Dalakas. Περιφερικές νευροπαθειες στο σύνδρομο Sjogren's:
μια νέα θεώρηση.
J Neurol Neurosurg Psychiatry (2010).

43. Kampylafka EI,
Routsias JG, Alexopoulos H, Dalakas MC, Moutsopoulos HM, Tzioufas AG, Fine
specificity of antibodies against AQP4: epitope mapping reveals intracellular epitopes.
J
Autoimmun 2011; 36: 221-7

44. Maltezou HC, Katerelos P, Mavrouli M, Lourida A,
Routsias JG, Spanakis N, Maragos A, Tedoma
A, Bassiakos Y, Koratzanis G, Mantagos S, Metallidis S, Katragkou A, Nikolaidis P, Roilides E,
Theodoridou M, Tsakris A, Seroepidemiological study of pandemic influenza H1N1 following the
2009-2010 wave in Greece.
Vaccine 2011; 29: 6664-9

45. Mavrouli MD,
Routsias JG, Maltezou HC, Spanakis N, Tsakris A, Estimation of seroprevalence of
the pandemic H1N1 2009 influenza virus using a novel virus-free ELISA assay for the detection of
specific antibodies.
Viral Immunol 2011; 24: 221-6

46.
Routsias JG, Goules JD, Goules A, Charalampakis G, Pikazis D, Autopathogenic correlation of
periodontitis and rheumatoid arthritis.
Rheumatology (Oxford) 2011; 50: 1189-93

47.
Routsias JG, Kyriakidis NC, Friedman DM, Llanos C, Clancy R, Moutsopoulos HM, Buyon J,
Tzioufas AG, Association of the Idiotype-Antiidiotype Antibody Ratio With the Efficacy of
Intravenous Immunoglobulin Treatment for the Prevention of Recurrent Autoimmune-Associated
Congenital Heart Block.
Arthritis Rheum 2011; 63:2783-9

48. Sinapis CI*,
Routsias JG*, Sinapis AI, Sinapis DI, Agrogiannis GD, Pantopoulou A, Theocharis SE,
Baltatzis S, Patsouris E, Perrea D, Pharmacokinetics of intravitreal bevacizumab (Avastin(R)) in
rabbits.
Clin Ophthalmol 2011; 5: 697-704
* The contribution of the first two authors is equal.

49. Tsiakalos A,
Routsias JG, Kordossis T, Moutsopoulos HM, Tzioufas AG, Sipsas NV, Fine Epitope
Specificity of Anti-erythropoietin Antibodies Reveals Molecular Mimicry With HIV-1 p17 Protein: A
Pathogenetic Mechanism for HIV-1-Related Anemia.
J Infect Dis 2011; 204: 902-11

50. Papagiannaki K, Kotsovilis S, Antoniou C, Dimitrakopoulou A, Arsenis G,
Routsias, J.G., Kotsovili
A and A. Tsakris. The efficacy of narrow-band ultraviolet B phototherapy in the treatment of
patients with active chronic plaque psoriasis and its effect on peripheral blood levels of various
T-lymphocyte subpopulations.
Eur. J. Dermatology 2013;23:99-100

51.
Routsias JG, Goules J, Charalampakis G, Tzima S, Voulgarelis M, Malignant lymphoma in
primary Sjogren’s syndrome: An update on the pathogenesis and treatment.
Semin Arthritis Rheu
2013

52. Mavrouli, M. D., N. Spanakis, A. Tsakris, and
J. G. Routsias. Development of a novel
immunosorbent assay capable of discriminating amongst antibodies targeting Coxsackievirus
serotypes B3, B4 and A24.
J. Virological Methods 2013.

Κεφάλαια σε ξένα βιβλία και πρακτικά διεθνών συνεδριων

1. J. G. Routsias, A. G. Tzioufas, M. Sakarellos-Daitsiotis, C. Sakarellos, H. M. Moutsopoulos,:
Immunological studies of synthetic peptides related to Sjogren's syndrome.
Proccedings of the
22nd European Peptide Symposium, pp858-859. 1993, ESCOM Science Publishers B.V. Leiden, the
Netherlands.

2. A. Tzioufas,
J. G. Routsias, H. M. Moutsopoulos: Epitopes and complementary epitopes of
autoantigens: Clinical and biologic significance.
From Proteomics to Molecular Epidemiology:
Relevance of Autoantibodies, pp 180-197. Editors: Karsten Conrad, Marvin Fritzler, Ulrich Sack,
Yehuda Shoenfeld. 2002, PABST Science Publishers, Lengerich, ISBN 3-936142-89-0

3. A. Terzoglou,
J. G. Routsias, C. Sakarellos, M. Sakarellos-Daitsiotis, H. M. Moutsopoulos, A. G.
Tzioufas: Linear epitopes of two different autoantigens (La/SSB and myelin basic protein) with
molecular similarity, produce different humoral responses.
From Proteomics to Molecular
Epidemiology: Relevance of Autoantibodies. Editors: Karsten Conrad, Marvin Fritzler, Ulrich Sack,
Yehuda Shoenfeld. 2002, PABST Science Publishers, Lengerich, ISBN 3-936142-89-0

4. M. G. Papamattheou,
J. G. Routsias, E. E. Karagouni, C. Sakarellos,M. Sakarellos-Daitsiotis, H. M.
Moutsopoulos, A. G. Tzioufas, E. N. Dotsika: Induction of T cell dependent idiotypic / anti-idiotypic
antibody response by complementary peptides from the immunodominant epitope 289-308 of the
La/SSB autoantigen.
From Proteomics to Molecular Epidemiology: Relevance of Autoantibodies.
Editors: Karsten Conrad, Marvin Fritzler, Ulrich Sack, Yehuda Shoenfeld. 2002, PABST Science
Publishers, Lengerich, ISBN 3-936142-89-0

5.
Routsias John and Tzioufas Athanasios: SS-B (La) Autoantibodies. Autoantibodies 2nd edition,
pp239-246. Editors: Shoenfeld Y, Gershwin M and Meroni P. 2007, Elsevier, Amsterdam. ISBN
13:978-0-4444-52763-9.

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια

Πλήρης λίστα εδώ

Ανακοινώσεις σε Διεθνή συνέδρια

Πλήρης λίστα εδώ

Βραβευμένες ανακοινώσεις

Πλήρης λίστα εδώ

Δρ Γιάννης Γ. Ρούτσιας - all rights reserved 2011